COLOFON

AAN DE ADVOCATENKOMPAS HEBBEN MEEGEWERKT:

REDACTIE
Drs. Simone Koole MSc.
Centrum voor Democratie en rechtspleging

Mr. Samantha Gadjradj
Surinaamse Orde van Advocaten

SCHRIJVERS
Mr. Harish Monorath

PRODUCTIE
Drs. Simone Koole MSc.
Sitie Saridjan

VERMELDINGEN, LINKS EN/OF INHOUDELIJKE BIJDRAGEN

Stichting Centrum voor Democratie en Rechtspleging

Surinaamse Orde van Advocaten

 

 

 

© 2021 CDR, het CPO en Stichting Dialogue
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Advocaten-kompas is een intiatief van het CPO en Stichting Dialogue in samenwerking met het Centrum voor Democratie en Rechtspleging, voor en door advocaten.

Wij bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan het Advocatenkompas; voor het meedenken en de inhoudelijke bijdragen. Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met het CDR op het nummer 479529. We hebben alle moeite gedaan om de rechthebbenden van het gebruikte materiaal te achterhalen. Mochten er toch nog personen of instanties zijn die aanspraak maken op bepaalde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen.

× Hoe kan ik je helpen?