Advocatenopleiding

Advocaten Opleiding

Ingevolge artikel 11 van de Advocatenwet draagt de Surinaamse Orde van Advocaten, hierna te noemen SOVA zorg voor de uitvoering van de Advocatenopleiding die daartoe een samenwerkingsverband is aangegaan met het CDR.

De vernieuwde opleiding bevat een aantal ingrijpende wijzigingen: zo dient om toegelaten te worden tot de Advocatenopleiding een instaptoets te worden afgelegd. En zal voortaan het antecedentenonderzoek, onder verantwoordelijkheid van de SOvA, voorafgaand aan de deelname aan de Advocatenopleiding plaatsvinden. Daarnaast zal-bij voldoende deelnemers- elk jaar een nieuwe cyclus van start gaan en is zij-instroom niet meer mogelijk. Hierdoor zal elke advocaatstagiaire in een bepaalde cyclus de onderwijsactiviteiten in dezelfde volgorde doorlopen. De basis voor deze geheel vernieuwde opleiding is het Ordebesluit Advocatenopleiding dat op 7 februari 2023 gepubliceerd is in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.

De Advocatenopleiding is tweeledig en bestaat uit een theoretisch- en praktisch gedeelte (stage).

Het theoretisch gedeelte van Advocatenopleiding wordt door het CDR uitgevoerd over een periode van twee (2) jaar. De onderwijsactiviteiten – onderverdeeld in juridisch-inhoudelijke cursussen- en vaardigheidstrainingen – worden verzorgd volgens het onderwijsmodel ‘door professionals voor professionals’ en kennen een verplicht karakter. Bij de juridisch-inhoudelijke cursus ligt de nadruk op interactieve kennisoverdracht. Bij de vaardigheidstrainingen ligt de nadruk op het ontwikkelen en versterken van die vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep van advocaat.

Het praktisch gedeelte van de opleiding tot advocaat bestaat ingevolge artikel 10 Advocatenwet uit een verplichte stage. Deze stage die de advocaatstagiaire op een advocatenkantoor loopt, is dus verplicht. De patroon (advocaat) begeleidt de advocaatstagiaire tijdens deze stage met praktische adviezen, houdt toezicht op diens praktijkverrichtingen en rapporteert daarover aan het het opleidingsinstituut.

Om zich in te schrijven voor de Advocatenopleiding dient de deelnemer onder andere aan de volgende vereisten te voldoen:

  • tenminste in het bezit te zijn van een afgeronde doctorale of masters rechtenstudie met de specifieke vakken privaatrecht met inbegrip van burgerlijk procesrecht, het strafrecht met inbegrip van strafprocesrecht alsmede één van de volgende vakken: staatsrecht, bestuursrecht met inbegrip van administratief procesrecht of belastingrecht (zie Advocatenwet artikel 4)
  • de beschikbaarheid van een patroon als begeleider zowel voor straf- en civielrecht gedurende de stage periode middels een patroonsbrief.

Voor meer informatie verwijs ik u naar het onderstaande:

× Hoe kan ik je helpen?