Algemene informatie

Onderwijsactiviteiten

Het CDR verzorgt kwalitatief hoogstaande cursussen voor praktijkjuristen. De cursussen komen tot stand in overleg met onze docenten en klanten. Onze opleidingsmanagers zijn allen ervaren juristen die bekend zijn met de knepen van het vakgebied. De onderwijsactiviteiten zijn op maat en verschillen per thema, waarbij er breed wordt ingegaan op diverse onderwerpen. De tussentijdse evaluaties zorgen ervoor dat het aanbod van de onderwijsactiviteiten voldoet aan de behoeften, wensen en verwachtingen van de deelnemers alsook de afnemer/opdrachtgever.

Opleidingen

Het CDR is de opleider van overheids- en praktijkjuristen in Suriname. Het CDR heeft een divers aanbod van cursussen op juridisch gebied en trainingen gericht op het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de jurist. Daarnaast worden regelmatig lezingen en workshops georganiseerd over een actueel juridisch of wetgevingsvraagstuk.

Het CDR verzorgt als enige in Suriname de Beroepsopleiding Advocatuur. De Beroepsopleiding Advocatuur is bedoeld om de advocaat-stagiair(e) voor te bereiden op de uitoefening van de advocatenpraktijk. Deze basisopleiding duurt ongeveer 2 jaar en bestaat uit een theoretisch deel dat gericht is op het verkrijgen van praktijkkennis en het aanleren van voor het beroep van advocaat vereiste sociale en specifieke beroepsvaardigheden. Daarnaast moeten de deelnemers aan deze opleiding 2 jaar stage lopen op een advocatenkantoor.

In het kader van permanente educatie worden ook de opleidingen voor de zittende en staande magistratuur, advocaten en notarissen verzorgd. De Permanente Opleidingen zijn opleidingen bedoeld voor specifieke juridische doelgroepen en zijn gericht op het actualiseren van specifieke vakkennis in de steeds veranderende maatschappij

Cursussen

Het CDR verzorgt ook – buiten de beroeps- en permanente opleidingen – cursussen en trainingen voor eerdergenoemde juridische beroepsgroepen als voor juristen uit het bedrijfsleven. Cursussen en trainingen worden op basis van actuele juridische ontwikkeling en wetgevingsvraagstukken op maat verzorgd door lokale en buitenlandse deskundigen.

De lezingen en workshops

Wanneer buitenlandse deskundigen in Suriname zijn voor een project of het verzorgen van cursussen of trainingen, wordt hen gevraagd om belangeloos een lezing of workshop te houden voor het Surinaams juridisch kader over een actueel of relevant onderwerp uit hun vakgebied. Ook ontwikkelingen op nationaal niveau kunnen aanleiding geven voor een lezing of workshop voor juridisch kader en andere belangstellenden.

× Hoe kan ik je helpen?