Overzicht publicaties

Overzicht publicaties

Verkrijgbaar in de Juridische Bibliotheek Suriname – Mr. K.C. Gonçalves:

 

 

Overzicht Publicaties TARIEF

 

Artikelsgewijs Commentaar bij de Bepalingen uit het Surinaams Wetboek van Koophandel betreffende de Naamloze Vennootschap (2006)

SRD 100,-

Rechten van de Mens Verklaringen en Verdragen Inter-Amerikaans systeem Statuut en Procedureregels

 

Binnenkort beschikbaar
Relevante Domeinwetgeving Geactualiseerd tot en met maart 2009 Verkrijgbaar op aanvraag
Memorie van Toelichting op het Wetboek van Strafvordering, bewerking van het oorspronkelijke ontwerp van de memorie van toelichting en de memorie van toelichting op na 01 januari 1979 in werking getreden wijzigingen SRD 150,-

Wetboek van Strafvordering, in werking getreden op 01 januari 1979 en bijgewerkt tot en met november 2009

 

SRD 150,-
Het Surinaams Jeugdstraf(proces)recht in Kort Bestek SRD 100,-
Het Hoger Beroep in Civiele Zaken 2e druk SRD 250,-
Onstaan en ontwikkeling van het Constitutioneel Hof SRD 200,-
Kort geding SRD 350,-
× Hoe kan ik je helpen?