Overzicht publicaties

Overzicht publicaties

Verkrijgbaar in de Juridische Bibliotheek Suriname – Mr. K.C. Gonçalves:

Rechtenstudenten betalen op vertoon van hun ADEK-studentenpas voor de publicaties aangeduid met:

*: SRD 35,=

** : SRD 65,=

 

Overzicht Publicaties TARIEF

 

Artikelsgewijs Commentaar bij de Bepalingen uit het Surinaams Wetboek van Koophandel betreffende de Naamloze Vennootschap*

SRD 60,-

Rechten van de Mens Verklaringen en Verdragen Inter-Amerikaans systeem Statuut en Prodedureregels*

 

SRD 60,-
Relevante Domeinwetgeving Geactualiseerd tot en met maart 2009 SRD 30,-
Memorie van Toelichting op het Wetboek van Strafvordering, bewerking van het oorspronkelijke ontwerp van de memorie van toelichting en de memorie van toelichting op na 01 januari 1979 in werking getreden wijzigingen** SRD 95,-

Wetboek van Strafvordering, in werking getreden op 01 januari 1979 en bijgewerkt tot en met november 2009**

 

SRD 95,-
Het Surinaams Jeugdstraf(proces)recht in Kort Bestek SRD 55,-
Surinaams Juristen Blad SRD 150,-

Het Hoger Beroep in Civiele Zaken en overage publicaties

*verkrijgbaar op aanvraag