RAIO-Opleiding Zittende Magistratuur

RAIO-Opleiding Zittende Magistratuur

De RAIO – Opleiding Zittende Magistratuur is een opleiding voor rechtelijke ambtenaren tot rechter met een duur van 24 maanden. De opleiding bestaat uit een intensieve stage en daarop afgestemde theoretische vorming.

De verantwoordelijkheid over de uitvoering van deze initiële opleiding tot rechter is in handen van de door de toenmalige minister van Justitie en Politie ingestelde RAIO Raad, die wordt voorgezeten door rechter mr. D.D. Sewratan. De sollicitatie en selectieprocedure van de RAIO – Opleiding Zittende Magistratuur ligt in handen van de Rio raad.

De kandidaten die de door de RAIO Raad uitgevoerde selectieprocedure met goed gevolg afronden, worden toegelaten tot de RAIO – Opleiding Zittende Magistratuur.

De uitvoering van de theoretische vorming van deze opleiding is uitbesteed aan het CDR.

× Hoe kan ik je helpen?