Financiele Kantoorpraktijk voor de Advocatuur

 

Financiele Kantoorpraktijk voor de Advocatuur

Met genoegen berichten wij u dat op 07, 10, en 16 november 2023 de cursus Financiële Kantoorpraktijk voor de advocatuur verzorgd zal worden voor bij voorkeur pas beëdigde advocaten die hun praktijk uitoefenen.

 

Onderwijsverzorgers

Mr. Antoon Karg is van januari 2010 tot 2016 advocaat op het Tableau Arrondissement Rotterdam geweest. Sedert mei 2018 is Mr. Karg advocaat bij het Hof van Justitie te Paramaribo en heeft eerder onderwijs verzorgd op de beroepsopleiding.

 

Mr. Mohnie Babulall is 7 jaar advocaat bij het Hof van Justitie. Mr. Babulall heeft eerder onderwijs verzorgd in de beroepsopleiding. Verder is zij lid van het bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA), ondervoorzitter van het bestuur van de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV), voorzitter van het Arbeidsadviescollege en voorzitter van de commissie Inclusieve Arbeidsmarkt.

 

Leerdoel

Het leerdoel van de cursus is het interactief van gedachten wisselen over de bedrijfsvoering, het reglementair kader, de kostenzijde en de uitdagingen behorend bij de advocatenpraktijk.

 

Leermiddelen

Aan de cursisten wordt door de docent delen van artikelen uit het literatuur z.a. Gedragscode voor de Advocatuur van mr. Freddy Kruisland, De Economie van het advocaten kantoor van mr. Drs. Maarten de Haas, Declareermethoden en Tarieven van Advocaten, Derdenrekening: wat is het probleem? Van Inge Schouwink en Trudeke Sillevis Smitt, vonnissen, casussen etc. ter beschikking gesteld.

 

Inhoud

Tijdens deze cursus, die 03 dagdelen beslaat, zullen de volgende onderwerpen als vertrekpunt dienen:

 • carrièrepaden als jurist
 • carrièrepaden als advocaat
 • uren normen en kencijfers
 • kosten, budget en kostprijs inschatting
 • redelijke tarifering en het tucht- en gedragsrecht
 • derdengelden en beheer
 • discutabele en controversiële declaratiemethoden
 • nevenwerkzaamheden en erefuncties
 • human resources en human capital binnen de kantoor context
 • samenwerkingsvormen, het ondernemingsplan en het kantoorhandboek
 • overdracht, de advocatenpraktijk als familiebedrijf
 • commerciële relatie tot de overheid
 • exit strategieën en pensionering

 

Rooster

Het rooster voor de cursus ziet er als volgt uit:

Dag Datum Tijd Dagdeel
Dinsdag 07 November 2023 18:00 – 21.00 uur 01
Vrijdag 10 November 2023 18:00 – 21.00 uur 02
Donderdag 16 November 2023 18.00 – 21.00 uur 03

 

Locatie

De cursus wordt verzorgd in de trainingszalen van het Bezinnings-en Vormingscentrum Asewa Otono aan de Prinsessestraat 46 en/of de Opleidingsruimte CDR, Klipstenenstraat 33, Paramaribo.

 

Groepsgrootte en deelname

Deze interactieve cursus is bestemd voor de advocatuur zoals eerder vermeld bij voorkeur  pas beëdigde advocaten die hun praktijk uitoefenen en degene die de beroepsopleiding reeds hebben afgerond en wachtende zijn op hun beëdiging.

Indien nodig zal er een groep toegevoegd worden.

 

De volgorde van deelname zal bepaald worden door de volgorde van binnenkomst van het bijgevoegde volledig ingevulde deelnameformulier en de betaling van de cursusgelden. Wij verzoeken u — het deelnameformulier– uiterlijk op 23 oktober 2023 in te vullen. Na afronding van de cursus zal er een bewijs/certificaat van deelname aan de deelnemer worden verstrekt.

 

Investering

Uw investering bedraagt SRD 5000.,- en wij verzoeken u dit bedrag uiterlijk 31 oktober 2023 te voldoen. In dit bedrag zit onder andere het trainingsmateriaal inbegrepen.

De betaling in SRD geschiedt op het bankrekeningnummer 197 38 90 54 bij de Republic Bank (Suriname) N.V. ten name van het CDR onder vermelding van de voor-en achternaam van de deelnemer en de naam van de cursus namelijk  Financiële Kantoorpraktijk.

 

 

Specifieke Aandachtspunten/Praktijkgevallen

Indien u bepaalde vragen of casussen met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen tijdens de cursus behandeld wilt zien, verzoeken wij u die vooraf aan ons op te geven. Wij zullen deze vervolgens aan de onderwijsverzorgers voorleggen. Op die manier stelt u ons in de gelegenheid de cursus zoveel mogelijk te laten aansluiten op de praktijk gevallen. Voor deze opgave verwijzen wij verder naar het deelnameformulier.

× Hoe kan ik je helpen?