Nieuws

Covid-19

Door de uitbraak van het covid-19 virus en de verscherpte maatregelen daaromtrent, organiseren wij tot nader orde geen grote fysieke onderwijsactiviteiten in onze opleidingszalen. Fysieke onderwijsactiviteiten worden met in achtneming van de covid-19 maatregelen op een andere goed geventileerde locatie verzorgd.
Van de geplande onderwijsactiviteiten vindt er een her inroostering plaats en waar mogelijk bieden wij onderwijs de komende periode online aan.

Start Advocatenopleiding 2025-2027
Start Advocatenopleiding 2025-2027

Let op! U moet afgestudeerd zijn Master of Doctoraal Rechten.   De eerstvolgende Advocatenopleiding gaat in januari 2025 van start. Om toegelaten te worden tot de Advocatenopleiding dient u een instaptoets af te leggen. Het bedrag gekoppeld aan de instaptoets is...

Mediatraining
Mediatraining

Op 07, 12, en 14 februari 2024 werd een "Mediatraining" verzorgd aan de advocaten, rechters en officieren.   Er gebeurt veel in Suriname dezer dagen. Als de pers vragen heeft en je belandt in een interview, wat zeg je dan wél en wat zeg je liever niet? Hoe stuur...

cursus “Jeugdstrafrecht”
cursus “Jeugdstrafrecht”

In de periode 29 tot en met 31 januari 2024 heeft de cursus “Jeugdstrafrecht” ten behoeve van de RAIO Opleiding Staande Magistratuur plaatsgevonden .   Deze cursus werd verzorgd door de docenten: Mevr. mr. Rianne de Back. Zij is landelijk coördinerend...

Cursus Introductie OM
Cursus Introductie OM

Op 11 en 13 december 2023 vond de cursus “Introductie OM” ten behoeve van de RAIO Opleiding Staande Magistratuur plaats. In deze cursus werd het Openbaar Ministerie als organisatie toegelicht. Verder behandelde deze cursus de taken van het Openbaar Ministerie en de...

× Hoe kan ik je helpen?