Nieuws

Covid-19

Door de uitbraak van het covid-19 virus en de verscherpte maatregelen daaromtrent, organiseren wij tot nader orde geen grote fysieke onderwijsactiviteiten in onze opleidingszalen. Fysieke onderwijsactiviteiten worden met in achtneming van de covid-19 maatregelen op een andere goed geventileerde locatie verzorgd.
Van de geplande onderwijsactiviteiten vindt er een her inroostering plaats en waar mogelijk bieden wij onderwijs de komende periode online aan.

Afsluiting beroepsopleiding Advocatuur 2020-2021
Afsluiting beroepsopleiding Advocatuur 2020-2021

Op vrijdag 05 augustus 2022 kregen 12 advocaat-stagiaires hun eindcertificaat ter afsluiting van de theoretische vorming van de Beroepsopleiding Advocatuur. Deze cyclus van de beroepsopleiding Advocatuur is in januari 2020 van start gegaan met 05 nieuwe...