Nieuws

Covid-19

Door de uitbraak van het covid-19 virus en de verscherpte maatregelen daaromtrent, organiseren wij tot nader orde geen grote fysieke onderwijsactiviteiten in onze opleidingszalen. Fysieke onderwijsactiviteiten worden met in achtneming van de covid-19 maatregelen op een andere goed geventileerde locatie verzorgd.
Van de geplande onderwijsactiviteiten vindt er een her inroostering plaats en waar mogelijk bieden wij onderwijs de komende periode online aan.

Cursus “Human Rights”
Cursus “Human Rights”

In de periode 20 tot en met 22 februari 2023 werd de cursus “Human Rights” voor de leden van het Constitutioneel Hof en enkele wetgevingsjuristen verzorgd door Prof. mr. drs. Ben Vermeulen. Deze cursus werd in het kader van het CFLI project gegeven. Prof. mr. drs. Ben...

× Hoe kan ik je helpen?