Nieuws

Covid-19

Door de uitbraak van het covid-19 virus en de verscherpte maatregelen daaromtrent, organiseren wij tot nader orde geen grote fysieke onderwijsactiviteiten in onze opleidingszalen. Fysieke onderwijsactiviteiten worden met in achtneming van de covid-19 maatregelen op een andere goed geventileerde locatie verzorgd.
Van de geplande onderwijsactiviteiten vindt er een her inroostering plaats en waar mogelijk bieden wij onderwijs de komende periode online aan.

Uitnodiging cursus Actualiteit Arbeidsrecht
Uitnodiging cursus Actualiteit Arbeidsrecht

Met genoegen berichten wij u dat op 10, 11, 12 en 13 mei 2022 de cursus Actualiteit Arbeidsrecht voor het bedrijfsleven verzorgd zal worden.   Onderwijsverzorgers Mr. J.J.M de Laat is tot voor kort kantonrechter en vice-president inhoudelijk advies bij de...