Op maandag 23 oktober mocht de directeur van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging, drs. Simone Koole MSc., het boek getiteld “Love – A History of Hate in Suriname” in ontvangst nemen. De auteur is Ivan Patrick Liesdek.

Ivan Patrick Liesdek besteedde zes jaar tijd aan het opzetten van een LGBT archief voor Suriname. Zijn onderzoek resulteerde in “Love – A History of Hate in Suriname”, een boek waarin voor de eerste maal in de LGBT-geschiedenis van Suriname is bijeengebracht, vanaf de koloniale tijden tot vandaag.

 

Dit boekwerk behandelt de vele facetten van de LGBT-geschiedenis: van literatuur tot wetgeving; van strikt taboe tot de steeds groter wordende roep voor gelijkheid.

Tot nu toe is dit, als gevolg van taboe-, juridische en sociale repercussies van een repressieve, ‘heteronormatieve’ bevooroordeelde samenleving, een vergeten, verborgen, vermomd of opzettelijk genegeerd aspect van de geschiedenis van Suriname geweest. Het wordt nu formeel en in de passende context vastgelegd voor en door degenen die een fatsoenlijk leven hebben geleid, maar voortdurend onrecht hebben ervaren. De resultaten beantwoorden veel vragen, maar roepen ook nieuwe op. De ontmaskering van eeuwen van mythen, misvattingen, desinformatie, bedrog en onderdrukking, ingegeven door de zoektocht en honger van de daders naar macht en rijkdom, zou hopelijk nu, met een beter begrip van het gruwelijke verleden, deuren moeten openen en helpen een toekomst te vestigen die gebaseerd is op vrijheid en vrijheid. gerechtigheid. Een toekomst die gelijkheid biedt voor iedereen, ook voor degenen die nog steeds gevangen zitten in sociale en soms afgodische doctrines.

Dit boek is een labor of love, about the right to love.

Het boek is ter leen in de Juridische Bibliotheek Suriname “Mr. K.C. Gonçalves” aan de Klipstenenstraat 33.

× Hoe kan ik je helpen?