Harvard Onderhandelen

Harvard onderhandelen

Leerdoel
De training is erop gericht u door oefening en feedback vaardig te maken in het voeren van onderhandelingsgesprekken volgens de Harvard-methode. U krijgt inzicht in uw persoonlijke onderhandelingsstijl. Ook krijgt u concrete tips en vaardigheden aangereikt voor het voeren van succesvolle onderhandelingen.

Inhoud
Tijdens de training Harvard Onderhandelen Basis, die 04 dagdelen beslaat, zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
• Inventarisatie persoonlijke onderhandelingsdilemma’s
• Dynamiek van onderhandelen
• Omgaan met belangentegenstellingen
• Theorie effectief eerste bod
• Metacommunicatie bij onderhandelen
• Harvard regels
• Onderhandelen op basis van belangen
• Mens en zaak scheiden
• Van standpunt naar belang
• Objectieve criteria en procedures om impasse te doorbreken
• Bazo ( de macht in onderhandelingen )
• Techniek van herformuleren en geschillen in eigen casus
• Structuur van onderhandelen
• Openingszin ( beïnvloeden van de sfeer )
• Voorbereiden van onderhandeling ( structuur in aanpak )
• Toepassen van het geleerde in commerciële casus
• Integratie in dagelijkse praktijk
• Omgaan met weerstand
• Eigen onderhandelingsdilemma’s

Tijdens de Verdiepingstraining Harvard Onderhandelen die ook 04 dagdelen beslaat, zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
• Opfrissen van de vaardigheden
• Opfrissen model Harvard Onderhandelen
• Omgaan met waarde creëren en waarde verdelen
• Omgaan met assertiviteit en empathie
• Omgaan met de spanning tussen cliënt en vertegenwoordiger
• Zogenaamde “two table negotiation”
• Oefenen en complexere casuïstiek
• Eigen dilemma’s uit de praktijk

 

× Hoe kan ik je helpen?