Verdieping Arbeidsrecht voor het bedrijfsleven

 

Verdieping Arbeidsrecht voor het bedrijfsleven

Met genoegen berichten wij u op 02, 09 en 16 november 2023 (groep A) en 07, 14 en 21 november 2023 (groep B) de cursus Verdieping Arbeidsrecht voor het bedrijfsleven verzorgd zal worden.

Onderwijsverzorgers

Mr. G.D. van der San is advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname en lid van de werkgroep Arbeidsrecht. Mr. G.D. van der San is 15 jaar werkzaam geweest bij het Ministerie van Arbeid in verschillende functies. Mr. van der San heeft in de cycli van de Beroepsopleiding Advocatuur eerder onderwijs verzorgd waaronder voornoemde cursus.

Leerdoel

Het leerdoel van de cursus is om een voor de praktijk te gebruiken inzicht verkrijgen in de Surinaamse wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht. De praktische aspecten van het arbeidsrecht worden besproken en ook worden de laatste ontwikkelingen in het Surinaamse arbeidsrecht behandeld.

Leermiddelen

Aan de cursisten wordt door de docent het boek “Gids Arbeidswetgeving Suriname” van de auteur mr. Glenn Piroe, jaar van uitgave 2023, ter beschikking gesteld.

 

Inhoud

Tijdens deze cursus, die 03 dagdelen beslaat, zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Dag 1  De arbeidsovereenkomst in het algemeen

 • Arbeidsovereenkomst (bepaalde en onbepaalde tijd)
 • Proeftijd
 • Loon/emolumenten
 • Overwerk en overwerkvergoeding
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Non-concurrentiebeding
 • Arbeidsongeschiktheid

Dag 2  Capita           

 • Ouderschapsverlof
 • Vakverenigingsvrijheden
 • CAO-recht/ uitleg Cao-bepalingen
 • Uitzendarbeid en andere flexibele arbeidsrelaties
 • Aanpak (seksuele) intimidatie
 • Stakingsrecht
 • Schorsing/ non-actiefstelling
 • Overgang van een onderneming

Dag 3  Ontslagrecht algemeen / einde arbeidsovereenkomst

 • Overzicht van het ontslagrecht
 • Via welke wegen eindigt een arbeidsovereenkomst?
 • De beëindigingsovereenkomst
 • Opzegging van het dienstverband met inachtneming van een opzegtermijn
 • Het ontslag op staande voet
 • Ontslagbescherming tijdens ziekte

Rooster

 

Het rooster voor de cursus ziet er als volgt uit:

Rooster groep A

Dag Datum Tijd Dagdeel
Donderdag 02 November 2023 18:00 – 21.00 uur 01
Donderdag 09 November 2023 18:00 – 21.00 uur 02
Donderdag 16 November 2023 18.00 – 21.00 uur 03

 

Rooster groep B

Dag Datum Tijd Dagdeel
Dinsdag 07 November 2023 18:00 – 21.00 uur 01
Dinsdag 14 November 2023 18:00 – 21.00 uur 02
Dinsdag 21 November 2023 18.00 – 21.00 uur 03

Afhankelijk van het aantal opgegeven deelnemers, kan de groepsindeling gewijzigd worden.

Locatie

Opleidingsruimte CDR, Klipstenenstraat 33 boven, Paramaribo.

Groepsgrootte en deelname

Deze interactieve cursus is bestemd voor het bedrijfsleven.

De volgorde van deelname zal bepaald worden door de volgorde van binnenkomst van het bijgevoegde volledig ingevulde deelnameformulier en de betaling van de cursusgelden. Wij verzoeken u het deelnameformulier uiterlijk op 15 oktober 2023 ingevuld per e-mail te retourneren. Voorts wordt er in het kader van een actieve participatie van de deelnemers aan de

cursus het vriendelijk verzoek gedaan aan de leidinggevende van de ondernemingen/organisaties indien de deelnemers op de betreffende dagen vanaf 12 uur vrij van het werk kunnen krijgen. Na afronding van de training zal er een bewijs/certificaat van deelname aan de deelnemer worden verstrekt.

Aanmelden is mogelijk door uiterlijk op 15 oktober 2023 het —- digitaal deelnameformulier — online in te vullen.

 

Investering

Uw investering bedraagt SRD5.500,- en wij verzoeken u dit bedrag uiterlijk 20 oktober 2023 te voldoen. In dit bedrag zit onder andere het trainingsmateriaal inbegrepen.

De betaling in SRD geschiedt op het bankrekeningnummer 197 38 90 54 bij de Republic Bank (Suriname) N.V. ten name van het CDR onder vermelding van de voor-en achternaam van de deelnemer en de naam van de cursus namelijk verdieping Arbeidsrecht.

 

× Hoe kan ik je helpen?