Cursussen

Het CDR biedt naast de vaste opleidingen ook een open aanbod aan. Het open aanbod wordt opgezet op basis van de actuele ontwikkelingen en wensen van de doelgroepen. Van activiteiten op het gebied van arbeidsrecht tot aan pragmatische trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het versterken van vaardigheden. Onderwerpen die recent aan bod zijn gekomen/komen, zijn:

 • Harvard onderhandelen
 • Effectief argumenteren
 • Forensische accountancy
 • Arbeidsrecht voor het bedrijfsleven
 • Introductie- en verdiepingssessies voor het notariaat
 • Computercriminaliteit

Harvard onderhandelen

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Korte terugblik theorie Harvard
 • Schillen van standpunt naar belang
 • Voorbereiding van onderhandeling
 • BAZO hanteren
 • Objectieve criteria hanteren
 • Omgaan met emoties
 • Omgaan met weerstand
 • Extra: de laatste kloof

Forensische Accountancy

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Financieel economische criminaliteit
 • Witwassen en meldingsplicht
 • Fraude
 • Corruptie
 • Verder zullen er ook enkele casussen worden behandeld.

 

Arbeidsrecht voor het bedrijfsleven

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

– Dag 1  Keuze uit overeenkomsten in verband met arbeid

 • Normen goed werkgeverschap / werknemerschap
 • Karakter arbeidsovereenkomst / overeenkomst van opdracht
 • Overeenkomst voor bepaalde tijd
 • Kenmerken flexibele arbeidsrelaties

Op deze dag komt de nieuwe Wet Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd (25 oktober 2018) aan de orde. Wat is er veranderd na de invoering van deze wet en waar moet je op letten. Verder veel antwoorden op praktische vragen rond de keuze tussen de verschillende overeenkomsten waarbinnen werkzaamheden kunnen worden verricht (met voorbeeld teksten). Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze overeenkomsten?  Ook een inventarisatie van vragen die er leven in de Surinaamse arbeidsrecht praktijk die in deze en de volgende bijeenkomsten kunnen worden behandeld.

– Dag 2  Ontslagrecht algemeen / einde arbeidsovereenkomst

 • Schorsing / non-actiefstelling
 • Via welke wegen eindigt een arbeidsovereenkomst?
 • Non-concurrentiebeding
 • Ontslagbescherming tijdens ziekte

  Hoe eindigt een arbeidsovereenkomst en wat komt daarbij kijken? Welke wegen kan een werkgever bewandelen? Hoe wordt de werknemer beschermd door het ontslagrecht? Waar moet men op letten bij een ontslag op staande voet? Wat is de inhoud van een beeindigingsovereenkomst (met checklist)? Welke vergoedingen spelen een rol? Hoe kan men praktisch met het ontslagrecht omgaan?  

  – Dag 3  Capita           

  • Stakingsrecht
  • Overgang van onderneming
  • CAO-recht / uitleg Cao-bepalingen
  • Uitzendarbeid en payrolling
  • Nieuwe ontwikkelingen in Nederland die interessant zijn voor het Surinaamse arbeidsrecht.

  Waar op te letten als er een staking dreigt en wat zijn de belangrijkste argumenten voor de vakbonden of voor de werkgevers? Wat is overgang van onderneming en biedt het Surinaams arbeidsrecht aanknopingspunten? De Wet op de CAO en de Wet terbeschikkingstelling arbeidskrachten door Intermediairs worden behandeld. Op dit moment zijn nog in voorbereiding de Wet bescherming moederschap, Wet gelijke behandeling arbeid, Wet geweld en seksuele intimidatie arbeid, Wet nationaal productiviteitscentrum, Wet werktijdenregeling, Arbeidsomstandighedenwet en Vakantiewet.   

     

    Introductie- en verdiepingssessies voor het notariaat

    Onderwerpen die behandeld worden zijn:

    • De notariële akte onder de nieuwe wet
    • De wettelijke invulling van de beroep- en gedragsregels
    • De rol van de notaris als poortwachter

    Computercriminaliteit

    Onderwerpen die behandeld worden zijn:

    • definitie van cybercrime
    • verschillende vormen van cybercrime waaronder hacken, phishing
    • juridisch kader van cybercrime
    • informatiebeveiliging
    • grensoverschrijdende aspecten