Cursussen

Het CDR biedt naast de vaste opleidingen ook een open aanbod aan. Het open aanbod wordt opgezet op basis van de actuele ontwikkelingen en wensen van de doelgroepen. Van activiteiten op het gebied van arbeidsrecht tot aan pragmatische trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het versterken van vaardigheden. Onderwerpen die recent aan bod zijn gekomen/komen, zijn:

 • Harvard onderhandelen
 • Effectief argumenteren
 • Forensische accountancy
 • Arbeidsrecht voor het bedrijfsleven
 • Introductie- en verdiepingssessies voor het notariaat
 • Computercriminaliteit

Harvard onderhandelen

Leerdoel
De training is erop gericht u door oefening en feedback vaardig te maken in het voeren van onderhandelingsgesprekken volgens de Harvard-methode. U krijgt inzicht in uw persoonlijke onderhandelingsstijl. Ook krijgt u concrete tips en vaardigheden aangereikt voor het voeren van succesvolle onderhandelingen.

Inhoud
Tijdens de training Harvard Onderhandelen Basis, die 04 dagdelen beslaat, zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
• Inventarisatie persoonlijke onderhandelingsdilemma’s
• Dynamiek van onderhandelen
• Omgaan met belangentegenstellingen
• Theorie effectief eerste bod
• Metacommunicatie bij onderhandelen
• Harvard regels
• Onderhandelen op basis van belangen
• Mens en zaak scheiden
• Van standpunt naar belang
• Objectieve criteria en procedures om impasse te doorbreken
• Bazo ( de macht in onderhandelingen )
• Techniek van herformuleren en geschillen in eigen casus
• Structuur van onderhandelen
• Openingszin ( beïnvloeden van de sfeer )
• Voorbereiden van onderhandeling ( structuur in aanpak )
• Toepassen van het geleerde in commerciële casus
• Integratie in dagelijkse praktijk
• Omgaan met weerstand
• Eigen onderhandelingsdilemma’s

Tijdens de Verdiepingstraining Harvard Onderhandelen die ook 04 dagdelen beslaat, zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
• Opfrissen van de vaardigheden
• Opfrissen model Harvard Onderhandelen
• Omgaan met waarde creëren en waarde verdelen
• Omgaan met assertiviteit en empathie
• Omgaan met de spanning tussen cliënt en vertegenwoordiger
• Zogenaamde “two table negotiation”
• Oefenen en complexere casuïstiek
• Eigen dilemma’s uit de praktijk

 

 

 

Forensische Accountancy

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Financieel economische criminaliteit
 • Witwassen en meldingsplicht
 • Fraude
 • Corruptie
 • Verder zullen er ook enkele casussen worden behandeld.

 

Arbeidsrecht voor het bedrijfsleven

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

– Dag 1  Keuze uit overeenkomsten in verband met arbeid

 • Normen goed werkgeverschap / werknemerschap
 • Karakter arbeidsovereenkomst / overeenkomst van opdracht
 • Overeenkomst voor bepaalde tijd
 • Kenmerken flexibele arbeidsrelaties

Op deze dag komt de nieuwe Wet Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd (25 oktober 2018) aan de orde. Wat is er veranderd na de invoering van deze wet en waar moet je op letten. Verder veel antwoorden op praktische vragen rond de keuze tussen de verschillende overeenkomsten waarbinnen werkzaamheden kunnen worden verricht (met voorbeeld teksten). Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze overeenkomsten?  Ook een inventarisatie van vragen die er leven in de Surinaamse arbeidsrecht praktijk die in deze en de volgende bijeenkomsten kunnen worden behandeld.

– Dag 2  Ontslagrecht algemeen / einde arbeidsovereenkomst

 • Schorsing / non-actiefstelling
 • Via welke wegen eindigt een arbeidsovereenkomst?
 • Non-concurrentiebeding
 • Ontslagbescherming tijdens ziekte

  Hoe eindigt een arbeidsovereenkomst en wat komt daarbij kijken? Welke wegen kan een werkgever bewandelen? Hoe wordt de werknemer beschermd door het ontslagrecht? Waar moet men op letten bij een ontslag op staande voet? Wat is de inhoud van een beeindigingsovereenkomst (met checklist)? Welke vergoedingen spelen een rol? Hoe kan men praktisch met het ontslagrecht omgaan?  

  – Dag 3  Capita           

  • Stakingsrecht
  • Overgang van onderneming
  • CAO-recht / uitleg Cao-bepalingen
  • Uitzendarbeid en payrolling
  • Nieuwe ontwikkelingen in Nederland die interessant zijn voor het Surinaamse arbeidsrecht.

  Waar op te letten als er een staking dreigt en wat zijn de belangrijkste argumenten voor de vakbonden of voor de werkgevers? Wat is overgang van onderneming en biedt het Surinaams arbeidsrecht aanknopingspunten? De Wet op de CAO en de Wet terbeschikkingstelling arbeidskrachten door Intermediairs worden behandeld. Op dit moment zijn nog in voorbereiding de Wet bescherming moederschap, Wet gelijke behandeling arbeid, Wet geweld en seksuele intimidatie arbeid, Wet nationaal productiviteitscentrum, Wet werktijdenregeling, Arbeidsomstandighedenwet en Vakantiewet.   

     

    Introductie- en verdiepingssessies voor het notariaat

    Onderwerpen die behandeld worden zijn:

    • De notariële akte onder de nieuwe wet
    • De wettelijke invulling van de beroep- en gedragsregels
    • De rol van de notaris als poortwachter

    Computercriminaliteit

    Onderwerpen die behandeld worden zijn:

    • definitie van cybercrime
    • verschillende vormen van cybercrime waaronder hacken, phishing
    • juridisch kader van cybercrime
    • informatiebeveiliging
    • grensoverschrijdende aspecten
    × Hoe kan ik je helpen?