In het kader van het EU Direct Grant-project “Strengthening the (criminal) justice system in Suriname” was op maandag 28 november 2022 de cursus Overtuigend motiveren van een rechterlijk oordeel  voor de schrijfjuristen straf, die bij het Hof van Justitie verbonden zijn, van start gegaan.

 

Deze cursus werd verzorgd door drs. Mascha Furth. Drs. Mascha Furth geeft trainingen voor juristen en (semi-)overheid in begrijpelijk schrijven, overtuigend argumenteren, onderhandelen en pleiten. Zij heeft meegewerkt bij het Promis-project (verbetering strafvonnissen) en het opzetten van een Leerlijn Strafrecht bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging, en de nieuwe zaakbehandeling in het bestuursrecht. Daarnaast heeft zij meegewerkt aan projecten om begrijpelijke taal in uitspraken onder de aandacht te brengen bij gemeenten, rechtbanken en de Raad van State.

Ook verzorgt zij onderwijs in academische vaardigheden, zoals academisch schrijven, presenteren en debatteren voor studenten en promovendi. Deze trainingen geef zij ook in het Engels.

 

Mr. S. Punwasi vervulde voor deze onderwijsactiviteit de rol van counterpart. Hij is lid van het Hof van Justitie van Suriname.

× Hoe kan ik je helpen?