In de periode 20 tot en met 22 februari 2023 werd de cursus “Human Rights” voor de leden van het Constitutioneel Hof en enkele wetgevingsjuristen verzorgd door Prof. mr. drs. Ben Vermeulen. Deze cursus werd in het kader van het CFLI project gegeven.

Prof. mr. drs. Ben Vermeulen, lid van de Nederlandse Raad van State, en daarbinnen van de Afdeling bestuursrechtspraak en de Afdeling (wets)advisering.

Prof. Vermeulen vervulde verscheidene hoogleraarschappen aan Nederlandse universiteiten en is nog hoogleraar onderwijsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vermeulen is lid van de Venetië Commissie van de Raad van Europa (Venice Commission) en lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten.

Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en van enige internationale rechtersverenigingen.

Samen met anderen is hij auteur van:
-Van Dijk e.a., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (5e druk 2018)
-Bovend’Eert, Broeksteeg, Kortmann en Vermeulen, Constitutioneel recht (8e druk 2021)
-Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat (9e druk 2022)

#CFLI #constitutioneelhofsuriname #HighCommissionofCanada #democracy #Ministerievanjustitieenpolitie #training #canada #project

This project is funded by the High Commission of Canada to Guyana and Suriname

× Hoe kan ik je helpen?