Vandaag, woensdag 8 februari, vond de opening van het EU-project ‘Strengthening the (criminal) justice system in Suriname’ plaats in de Waag te Paramaribo. Ambassadeur René Van Nes van de EU-delegatie in Guyana, onder welk ook Suriname valt, heeft het project officieel geopend. Vervolgens hadden de Nederlandse Ambassadeur Henk van der Zwan, de president van het Surinaamse het Hof van Justitie, de procureur generaal van het Openbaar Ministerie en de Korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS) ook gesproken. Uit Nederland waren vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de rechtspraak en het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) aanwezig.

Dit project, onder penvoering van het Center for International Legal Cooperation (CILC) en met een looptijd van 36 maanden, wordt uitgevoerd met de Surinaamse partner en opleider van de rechterlijke macht, het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR). Naast de eerder genoemde Raad voor de rechtspraak en SSR, zijn ook het Openbaar Ministerie en de Politie Nederland partners in dit project.

Een goed functionerend rechtssysteem is essentieel voor een rechtsstaat. De kwaliteit van de rechterlijke organisatie wordt versterkt doordat de mensen die er werkzaam zijn zich steeds kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Opleiden via kwalitatief en toekomstbestendig leeraanbod, met passende leervormen, levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de rechtspraak en daarmee aan de stabiliteit van een van de pijlers van de rechtsstaat. In dit project wordt vooral ingezet op het capaciteitsopbouw gericht op het opleiden van rechters, juridische staf, officieren van justitie en de politie. Om de nieuwe opleidingen te wortelen in Suriname zullen de cursussen op maat worden gemaakt en zal ook aandacht zijn voor het opleiden van toekomstige Surinaamse trainers. Borging in Suriname staat bij alle onderdelen centraal. Zo voorziet het project om 20 nieuwe rechters op te leiden, hiermee de capaciteit van het Hof van de huidige 29 rechters te vergroten. Naast de rechters staan bij het Hof van Justitie trainingsprogramma’s voor schrijfjuristen en griffiers op het programma, zowel op het gebied van strafrecht als civiel recht. De trainingen voor het Openbaar Ministerie richten zich op cursussen milieurecht en jeugdstrafrecht. Tevens zullen vijftien officieren in opleiding praktijkstages volgen in de Caribische landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Voor de samenwerking met de KPS ligt de nadruk op een nieuw te ontwikkelen leiderschapsprogramma voor het (toekomstig) management.

Sinds oktober 2022 kunnen rechters en schrijfjuristen de eerste cursussen volgen. Ook is een aanvang gemaakt met praktijkbegeleiding van schrijfjuristen door Nederlandse praktijkopleiders. Praktijkbegeleiding vormt een belangrijk onderdeel bij de opleiding van de beroepsgroepen in de strafrechtketen. Ook is reeds met het interim management team van KPS en vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Politie een workshop geweest om met elkaar het leiderschapsprogramma te plannen en de inhoud te bepalen.

 

#hofvanjustitiesuriname #EUCommission #EuropeanUnion #OpenbaarMinisterie #MinisterievanJustitieenPolitie

× Hoe kan ik je helpen?