Op dinsdag 29 november 2022 was de cursus Overtuigend motiveren van een rechterlijk oordeel van start gegaan binnen de RAIO opleiding van het Hof van Justitie.

De cursus werd gehouden in de trainingszaal van het CDR (=Centrum voor Democratie en Rechtspleging)

Deze cursus werd verzorgd door drs. Janneke Valbracht. Zij is neerlandica. Zij heeft Taalbeheersing, argumentatieleer en retorica gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft een eigen communicatiebureau en werkt al jaren als communicatietrainer in de juridische praktijk. Zij ontwikkelt en verzorgt schrijf- en argumentatietrainingen voor onder andere Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en andere postacademische juridische opleidingen.

In Suriname heeft zij van 1996-2019 onder auspiciën van de SJSSN (CDR) diverse trainingen op het gebied van taal- en schrijfvaardigheid verzorgd voor verschillende doelgroepen [o.a. raio’s, parketsecretarissen, vervolgingsambtenaren in opleiding, advocaten, griffiers, medewerkers werkzaam bij het Bureau Landsadvocaten en bij het Bureau Rechtszorg].

Mr. S. Chu had voor deze onderwijsactiviteit de rol van counterpart vervuld. Zij is lid van het Hof van Justitie van Suriname. Tussen 2012 en 2018 heeft zij werkzaamheden verricht als rechter in de civiele sector (overwegend Kort Geding) en als plaatsvervangend-voorzitter in het Medisch Tuchtcollege en heeft ze Raio’s en schrijfjuristen begeleid bij het schrijven van civiele vonnissen Vanaf januari 2019 tot heden verricht ze werkzaamheden als coördinator Unit Kort Geding, is ze rechter in kort geding en is tevens ook plaatsvervangend-voorzitter van het Medisch Tuchtcollege.

× Hoe kan ik je helpen?