Let op!
U moet afgestudeerd zijn Master of Doctoraal Rechten.

 

De eerstvolgende Advocatenopleiding gaat in januari 2025 van start.

Om toegelaten te worden tot de Advocatenopleiding dient u een instaptoets af te leggen. Het bedrag gekoppeld aan de instaptoets is SRD. 2500,=. U krijgt 2 kansen om de toets te maken (regulier en herkansing). Onderdelen die getentamineerd zullen worden zijn het straf-, privaat- en bestuursrecht. De kandidaten krijgen een document met de toets- en eindtermen en toetsmatrijs die als leidraad dienen voor het behalen van de instaptoets. Verder dient de kandidaat advocaat-stagiair(e) een verklaring te ondertekenen waarin deze toestemming geeft voor een milieu- en antecedentenonderzoek door het Openbaar Ministerie (OM). Als de toets is behaald en het onderzoek vanuit het OM positief is, wordt de kandidaat officieel toegelaten tot de Advocatenopleiding.

 

De kosten

De kosten voor de gehele opleiding zullen t.z.t. worden bekendgemaakt, afhankelijk van het aantal deelnemers.

 

Het vakkenpakket

Het vakkenpakket van de opleiding is verdeeld over een periode van twee jaar, waarbij er elke maand nadat de opleiding is gestart m.u.v. de maand september (recesperiode Rechterlijke Macht) een vak wordt ingepland. Het curriculum en de overige documenten mag u bekijken op onze website: www.stichting-cdr.org .

 

Registratie

Geïnteresseerden kunnen zich via onderstaande link aanmelden:

https://forms.office.com/r/eSXDNQrE2P

 

De inschrijvingsvoorwaarden

Een volwaardige inschrijving wordt door het volgende gekenmerkt:

  • Een ingevuld registratieformulier tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs
  • Een brief (digitaal opsturen of in hard copy) van de patroon (minimaal vijf jaar praktiserende advocaat) bij wie u stageloopt/zal lopen met een Cc naar de SOvA.
  • Een kopie van uw diploma en cijferlijsten (bachelor & master/doctoraal Rechten)

 

Na de aanmelding zullen geïnteresseerden uitgenodigd worden voor een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe beroepsopleiding.

 

Documenten kunt u mailen naar administratie@stichting-cdr.org

 

× Hoe kan ik je helpen?