Wie ben ik?

Letitia Asente LL.B

De assistent opleidingsmanager levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een actueel en kwalitatief goed opleidingsaanbod voor de juridische beroepsgroepen en andere doelgroepen in het bedrijfsleven. Dit doet zij door een goede afstemming met de ‘klanten’, de onderwijsverzorgers en de deelnemers, zodat het onderwijs goed aansluit op de praktijk en bij de behoefte van de doelgroepen. De assistent opleidingsmanager is ook betrokken bij de uitvoering van projecten die in samenwerking met buitenlandse partners worden uitgevoerd.

E-mail: letitia.asente@stichting-cdr.org

× Hoe kan ik je helpen?