Missie en Visie

Geschiedenis

Op initiatief van mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You is de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland – hierna aangeduid SJSSN – in 1989 in Suriname opgericht. Onze organisatie is uitgegroeid tot een onafhankelijk documentatie- en postacademisch opleidingsinstituut en ontplooit activiteiten ter ondersteuning van praktijkjuristen, zulks ter versterking van de rechtsstaat en bevordering van goed bestuur.
In hetzelfde jaar is in Nederland eveneens op initiatief van mr. Gonçalves-Ho Kang You de Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname – hierna aangeduid SJSNS – opgericht met hetzelfde doel. De activiteiten worden geïdentificeerd, ontwikkeld en uitgevoerd door de SJSSN en desgevraagd biedt de SJSNS ondersteuning. Met het oog op kwaliteitsverbetering heeft de SJSSN voor het beheer en de beheersing van haar bedrijfs- en managementprocessen een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en ingevoerd.

Missie

De SJSSN is een gerenommeerd en onafhankelijk instituut voor informatievoorziening, scholing en opleiding op het gebied van juridische beroepsuitoefening. Ons uitgangspunt hierbij is kwaliteit, professionaliteit, actualiteit, maatwerk en optimale verbinding tussen theorie en praktijk.
Dit bereiken wij met een goed op elkaar afgestemd team van professionele medewerkers en door:
* het onderhouden van een goed netwerk in binnen- en buitenland
* het regelmatig afstemmen met beroepsgroepen over opleidingsbehoeften en -wensen
* het up to date zijn wat betreft informatievoorziening zowel voor de interne als de externe klandizie.

Visie

De SJSSN wil het erkend en onafhankelijk opleidingsinstituut zijn voor innovatief, praktijkgericht en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan professionals op juridisch (gerelateerd) gebied en wil het kenniscentrum zijn voor zowel binnen- als buitenland dat garant staat voor betrouwbare, actuele en volledige juridische informatievoorziening. Onze dienstverlening kenmerkt zich door integriteit, kwaliteit, klantgerichtheid en efficiëntie.

 

 

× Hoe kan ik je helpen?