OMGAAN MET FOUTEN

Thema

Iedereen kan altijd en overal fouten maken, en in de praktijk van alledag komen misslagen helaas geregeld voor.

Verdieping

Maar een fout in dit stukje op de site kan eenvoudig worden hersteld, een beroepsfout van een advocaat komt meestal harder aan. Toch is het niet altijd een doodzonde – als je er maar voor uitkomt.
Wat houdt je tegen?

IEDEREEN MAAKT FOUTEN
Gedragsregel 16 lid 2, Nederland: ‘ De advocaat die een redelijk vermoeden heeft dan wel bemerkt dat hij tekort is geschoten in de behartiging van de belangen van zijn cliënt, is gehouden zijn cliënt daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en hem, zo nodig, te adviseren onafhankelijk advies te vragen.’ Duidelijk, maar voor een fout uitkomen is niet gemakkelijk. Je hebt al in je eigen ogen gefaald, en nu moet je laten zien dat je een sukkel bent tegenover de klant, het kantoor, de buitenwereld? Dat iederéén fouten maakt, is nauwelijks een troost.

PRAAT EROVER
Je kunt hopen dat niemand de fout ontdekt, zodat de misère nooit de aansprakelijkheidsverzekeraar en de tuchtrechter haalt. Maar de koninklijke én veilige weg is: erover praten met een kantoorgenoot die je vertrouwt. Dat is de eerste stap.
Praat met de patroon als je stagiaire bent – ook al blijf je 100% tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de fout, zelfs als je patroon ervan wist en niet ingreep (zij het dat dan soms een maatregel wat kan worden afgezwakt).

TUCHTREGEL

In Suriname is het Tuchtrecht voor de advocatuur (onder andere door tussenkomst van de deken en het Advocaten Tucht College), uitputtend beschreven in de Advocatenwet Suriname en wel in hoofdstuk 8, artikel 37 – 61.

Wie de cliënt niet inlicht, hangt sowieso, vooral tuchtrechtelijk gezien. Je verkleint met dat inlichten de kans op een klacht: klagers wórden vooral klagers als ze merken dat je je verantwoordelijkheid niet neemt, zegt oud-deken Germ Kemper (Nederland). En als je zelf bent gaan praten kent de tuchtrechter genade.

Daarbij bestaat natuurlijk het risico van een civiele of tuchtrechtelijke procedure – reden om de fout in het gesprek nu ook weer niet te groot te maken. En moet je altijd en bij voorbaat excuses aanbieden?

VERZEKERAAR
In Nederland is er de aansprakelijkheidsverzekeraar. Suriname kent deze vorm niet. En met de verzekeraar, en de cliënt natuurlijk, kun je ook overleggen over de vraag of er nog iets te repareren valt. Als je dit laatste gaat proberen, krijg je er wel weer een eigen belang bij, naast dat van de klant. Dat kan ingewikkeld worden qua onafhankelijkheid en partijdigheid. Is het nuttig dat er zo een verzekeraar in Suriname komt?

Opdrachten en Vragen

VRAAG 1:
Als een kantoorgenoot bij jou komt om over een fout te spreken, wat is dan je eerste reactie? En je tweede?

VRAAG 2:
Hoe zou je het foutenerkenningsklimaat op kantoor beschrijven? Is er een schandpaal, of kunnen fouten open en constructief worden besproken?

VRAAG 3:
Heb je zelf een min of meer ernstige (beroeps)fout gemaakt? Wat ging er bij de afwikkeling goed, wat minder?

VRAAG 4:
Bekijk wat Steven Schuit in de “Lawyers Tour Cinema” van de Beroepsopleiding Advocaten Nederland, zegt over het maken van fouten (van 24:15 – 27:44 min afspelen). Wie zou je in vertrouwen nemen als je een fout hebt gemaakt? Kom je daarbij zelf met een oplossing?

VRAAG 5:
Lees Germ Kempers (Nederland) column “Geeft uw fouten toe”. Ben jij als advocaat ook als het om je eigen problemen gaat geneigd tot tegenspraak?

× Hoe kan ik je helpen?