Mr. Ewald S. Ombre is op voordracht van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging door de President van de Republiek Suriname benoemd tot Grootofficier in de Ereorde van de Palm. Deze hoge onderscheiding is hem op 20 november 2021 uitgereikt. De voordracht is...