SOCIAL MEDIA

Thema

Met social media kan een advocaat contacten leggen, reclame maken, vertrouwen winnen, deelnemen aan maatschappelijke debatten en verveling verdrijven. Gewoon communiceren dus. Alleen, de snelheid van publicatie, het gebrek aan filter en de eeuwige opzoekbaarheid moeten de advocaat te denken geven.

Verdieping

De Ere – Regelen voor de Advocatuur in Suriname geven in punt II onder 4 hetvolgende weer:

a. De advocaat dient opdrachten van cliënten af te wachten en noch direct noch indirect zijn diensten aan deze of gene aan te bieden.

b. Het is ontoelaatbaar reclame, in welke vorm ook, te maken. Daaronder vallen niet advertenties van vestiging, tijdelijke afwezigheid, verhuizing en dergelijke. Wel ongeoorloofd is bijv. dat een vereniging of instelling, waarvan de advocaat vaste adviseur is, zijn naam als zodanig vermeldt op van haar uit gaande stukken. Hij behoort ervoor te zorgen, dat, als zijn naam en functie door de vereniging of instelling worden gebruikt, zulks zodanig geschiedt, dat iedere gedachte aan reclame voor de advocaat wordt voorkomen.

c. Hij mag niet dulden, laat staan bevorderen, dat derden de aandacht van rechtzoekenden op hem vestigen.

d. Hij mag zich niet openlijk aandienen als specialist op een bepaald gebied der advocatuur.

Het moge duidelijk zijn dat dit artikel is verouderd aangezien deze van 1950 dateert. Echter is er tot op heden formeel geen wijziging hierin aangebracht.

GEHEIMHOUDING
Voor het gebruik van social media geldt geen speciale gedragsregel, want niet het medium maar de boodschap is van belang. De advocaat is wettelijk verplicht tot geheimhouding en als hij derden informatie geeft over de zaak moet hij ook gerechtvaardigde andere belangen in acht nemen (Gedragsregel 3, Nederland). Deze gedragsregel kan in beeld komen bij een snelle tweet of een trotse vermelding op LinkedIn, na een lekker filmpje op YouTube of een onverwachte foto op Instagram.

TERUGHOUDENDHEID
De advocaat mag zich niet onnodig grievend uitlaten (Gedragsregel 7, Nederland) en moet zich zo gedragen dat ‘het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad’ (Gedragsregel 1 lid 4, Nederland). Dat vergt dus enige terughoudendheid. Internethaatspuierij is in ieder geval verboden.

NORMEN
De normen veranderen snel. Een geënsceneerd YouTube-filmpje (van november 2014) van een advocatenkantoor waarin de strafpleiters onmiddellijk in actie komen bij een arrestatie van schimmige cocaïnedealers, zou enkele jaren geleden het kantoor in tuchtrechtelijke problemen hebben gebracht. Zeker toen het reclameverbod nog gold. Nu zal het niet bij iedereen het vertrouwen in de advocatuur hebben doen groeien, maar binnenkort zou het volkomen acceptabele reclame kunnen zijn.

VERBETERING DIENSTVERLENING
Met social media kun je voortdurend zenden, maar je kunt ook ontvangen. Kijken naar problemen waar (mogelijke) cliënten mee zitten, en daarvoor oplossingen bedenken. Recensies en reacties lezen die al dan niet kwaaie klanten op internet hebben gezet. Zo kún je de dienstverlening verbeteren.

Opdrachten en Vragen

VRAAG 1:
Maak je op Twitter, LinkedIn, Facebook, weblogs en internetfora steeds duidelijk dat je advocaat bent? Waarom wel/niet?

VRAAG 2:
Voor welke doelen zet je de social media in die je gebruikt? Heb je weleens geaarzeld bij een tweet, een vermelding op LinkedIn of een blog? Waarom?

VRAAG 3:
Kun je de subtiele tuchtrechtelijke norm formuleren die geldt voor het optreden van een advocaat in een andere hoedanigheid?

VRAAG 4:
Zou je kort nadat de zaak is afgerond met een wederpartij linken op LinkedIn? Zo nee, na hoeveel tijd zou je het wel doen? Link je met je cliënt, op eigen initiatief, of wacht je zijn initiatief af?

× Hoe kan ik je helpen?