Uitsprakendatabank

In 2019 lanceerde het Hof van Justitie haar website www.rechtspraak.sr.

De website is ontwikkeld met middelen van het POBB fonds (publieke ontwikkeling buitenlands beleid) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. SJSSN heeft uitvoering gegeven aan dit Project ontsluiting rechterlijke uitspraken Suriname.

Onderdeel van deze website is een uitsprakendatabank. Hierin worden rechterlijke uitspraken gepubliceerd. De ontwikkeling van de website en de databank zijn door een projectgroep verzorgd. Hiernaast is het beheer van de uitsprakendatabank bij SJSSN belegd. De bedoeling is dat het beheer van de uitsprakendatabank per 1 januari 2021 wordt overgedragen aan het Hof.