WERKWIJZER

Het Advocatenkompas is een verzameling van richtlijnen waarbij wordt nagedacht over de advocatuur: waaraan dient een advocaat te voldoen en hoe dient hij of zij zich te gedragen binnen de beroepsgroep.

Je kunt direct aan de slag met het Advocatenkompas: kies een thema en beantwoord voor jezelf de vragen.

Het Advocatenkompas is opgebouwd uit tien verschillende thema’s (onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid, integriteit, in de samenleving, social media, omgaan met fouten, omgangsvormen, belangenverstrengeling).

Ieder thema bestaat uit een korte toelichting op het thema en een inhoudelijke verdieping met links naar relevante artikelen en uitspraken. Er is gebruik gemaakt van zowel de Surinaamse Advocatenwet –als die van de Nederlandse.

Voort zijn de Ere – Regelen voor de advocatuur van 1950 van Suriname en de Gedragscode van de Nederlandse advocatuur (2018) eveneens aangehaald.

Er is gekozen voor een rechtsvergelijking met Nederland aangezien zij de gedragsregelen voor de advocatuur reeds uitputtend hebben uitgediept.

Na het lezen van deze verdieping kun je naar de opdrachten en vragen.

Het Advocatenkompas is ook bij uitstek geschikt om op kantoor te gebruiken.

Aan de hand van de gekozen thema’s wissel je met elkaar van gedachten.

Het zal zeker verschillende -en mogelijk zelfs verrassende- invalshoeken opleveren. Ook kan het Advocatenkompas worden gebruikt bij intervisie bijeenkomsten.

× Hoe kan ik je helpen?