Op vrijdag 06 december 2019 kregen 17 advocaat-stagiaires hun eindcertificaat ter afsluiting van de theoretische vorming van de Beroepsopleiding Advocatuur. Eerder dit jaar hebben 12 zij-instromers hun eind certificaat ontvangen.

Deze cyclus van de beroepsopleiding Advocatuur is in januari 2018 van start gegaan met 20 nieuwe advocaat-stagiaires en 18 zij-instromers, met een symposium over het advocatentuchtrecht. Sprekers op het symposium waren mr. H. Monorath, de toenmalige Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, mr. I.H.M.H. Rasoelbaks, de waarnemend president van het Hof van Justitie, mr. R. Baidjnath Panday de Procureur-Generaal, mr. S. Sheombar van het Advocatentuchtcollege en mr. H. Karskens, lid van de Raad van Discipline in Amsterdam Nederland. De inleiders spraken elk vanuit hun discipline over de rol van de advocaat binnen de rechtsstaat, de samenleving en in het bijzonder binnen het advocatentuchtrecht.

Daarna ging deze cyclus van de beroepsopleiding Advocatuur van start met 7 juridisch inhoudelijke modules en 2 vaardigheidstrainingen, eindigend bij de certificaatuitreiking in december 2019.

De beroepsopleiding Advocatuur wordt al vanaf 1998 door de SJSSN verzorgd. Inmiddels wordt de opleiding alleen door Surinaamse deskundigen verzorgd, zoals advocaten, Advocaten-Generaal, mediators, rechters, notarissen en juristen.

De SJSSN feliciteert de Surinaamse Orde van Advocaten met deze aanwinst en blikt met tevredenheid terug op wederom een succesvolle afronding van de Beroepsopleiding Advocatuur. De SJSSN wenst de advocaat-stagiaires veel succes toe in hun verdere loopbaan.

× Hoe kan ik je helpen?