Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de SJSSN vond er op 15 en 16 november 2019 een jubileumconferentie plaats met als thema “Democratie, rechtsstaat en rechtspleging, een agenda voor de toekomst”.  Enkele topsprekers, een gedistingeerd panel en een grote gevarieerde groep deelnemers bogen zich gedurende de conferentie over dit thema.

De voorzitter van het bestuur van SJSSN, Roy Shyamnarain, heeft zijn openingstoespraak het thema van de conferentie toegelicht en heeft daarna het gedicht ‘Handen af van de rechtsstaat’ in een omlijsting overhandigd aan Lilian Gonçalves-Ho Kang You, initiatiefneemsteer en oprichter van de stichting.

Lilian Gonçalves-Ho Kang You nam 30 jaar geleden het besluit tot oprichting van de stichting. Zij blikte in haar toespraak  terug op dat moment. Zij hield haar toespraak in de context van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948.

Naamswijziging

Lilian Gonçalves-Ho Kang You maakte bekend dat de stichting van naam zal wijzigen vanwege de verbreding van de doelstelling om niet alleen als opleidingsinstituut te fungeren, maar ook om de dialoog in bredere kring tot stand te brengen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een ‘culture of justice’.

De nieuwe naam van de stichting is vanaf januari 2020:

Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR)

Topsprekers op conferentie

De rest van het  programma was onder leiding van de directeur van de stichting, Romana Gardeslen. De paneldiscussie werd geleid door  Gaetano Best, secretaris van het bestuur van de SJSSN.

Topsprekers uit enerzijds de Surinaamse rechtspraktijk, te weten  de wnd.  President van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, de Procureur Generaal, Roy Baidjnath Panday en de Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gadjradj en anderzijds de buitenlandse sprekers, te weten Hoogleraar Rechtsstaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Ybo Buruma, oud docent Staatsrecht aan de Universiteit van Leiden, Hugo Fernandes Mendes en President van het Caribbean Court of Justice, Bob Wit wisten het publiek te raken met hun prikkelende betogen. Dit heeft geleid tot levendige paneldiscussies en kritische vragen en opmerkingen vanuit het publiek.

Breed publiek en actieve deelname

De jubileumconferentie was druk bezocht, het thema heeft naast de juridische beroepsgroepen ook een breed publiek weten te trekken, waaronder studenten van de Anton de Kom Universiteit, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van verschillende maatschappelijke organisaties.

De sterke betrokkenheid van de deelnemers bij het thema van de conferentie kwam ook duidelijk naar voren tijdens de workshops waarbij verschillende stellingen ten aanzien van de rechtsstaat en de rechtspraak in Suriname werden besproken.  De deelnemers hebben actief geparticipeerd in de discussies en daarmee samen met de sprekers en inleiders een grote bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van een agenda voor de toekomst.

De conferentie werd afgesloten door de voorzitter Roy Shyamnarain door middel van een symbolische overhandiging aan de vertegenwoordiger van de Minister van Justitie en Politie, de directeur Justitie, Marianne Chin A Fat. Het officiële slotdocument van de conferentie zal op een later tijdstip nog aan de Minister worden aangeboden.

 

Alle toespraken en de aanbevelingen van de conferentie zullen gebundeld in een themanummer van het SJB verschijnen in het eerste kwartaal van 2020.

 

× Hoe kan ik je helpen?