Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN), is op 15 en 16 november 2019 een jubileumconferentie gehouden met als thema ‘Democratie, rechtsstaat en rechtspleging, een agenda voor de toekomst’.

Er waren sprekers uit de top van de Surinaamse rechtspraktijk en buitenlandse experts, die elk in hun toespraak zijn ingegaan op het thema van de conferentie en vanuit hun perspectief een ‘agenda voor de toekomst’ hebben geschetst. Tijdens de conferentie bogen leden van verschillende juridische beroepsgroepen, vertegenwoordigers van zowel het bedrijfsleven als andere maatschappelijke organisaties en studenten zich over dit thema. De rol van de advokaat, de notaris, de rechters, het constitutioneel bestel en de kiesregeling werden in werkgroepen en plenair besproken. Hierdoor onstond er een bijzondere gedachtenwisseling met waardevolle inzichten van de participanten.

De SJSSN heeft inmiddels de bevindingen van de conferentie in het slotdocument uitgewerkt. In het slotdocument wordt het thema van de conferentie toegelicht, zijn de bevindingen van de inleiders en de deelnemers aan de workshops weergegeven. De advocatuur, het notariaat, het Openbaar Ministerie en de Rechtsprekende Macht hebben noodzakelijke randvoorwaarden voor verbetering aan de eigen beroepsgroep gesteld. Zowel ten behoeve van de verdere professionalisering van de beroepsgroepen als ten behoeve van de verdere ontwikkeling van onze democratische rechtsstaat is een belangrijke taak voor de overheid weggelegd. In dit licht, in samenhang tot elkaar, dienen de aanbevelingen van de conferentie te worden bezien.

Het volledig document kan opgevraagd worden met deze link en zal per mail worden gestuurd.
Nadere informatie of vragen kunt u mailen naar administratie@stichting-cdr.org

× Hoe kan ik je helpen?