Op maandag 13 januari 2020 is de nieuwe cyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur voor 2020-2021 van start gegaan met een Symposium Introductie in de Advocatuur.

Meer dan 30 advocaat-stagiaires met hun patroons, de onderwijsverzorgers en notabelen zoals de Raad van bestuur van de Orde van de Advocaten, de Nederlandse ambassade, het Advocatentuchtcollege, het Ministerie van Justitie en Politie werden door de SJSSN verwelkomt bij de start van de Beroepsopleiding Advocatuur.

In haar openingstoespraak heeft de Deken, mr. Samantha Gadjradj, de bijdrage van verschillende actoren aan de beroepsopleiding gememoreerd, waaronder de patroons en de Twinningmiddelen vanuit Nederland. Verder heeft de Deken de stagiaires bedankt voor hun keuze het nobele beroep van advocaat uit te willen oefenen. Zij sprak haar verwachting uit over de actievere rol van de patroon tijdens de opleiding met name het toezicht en de toetsing van de stage.

Het thema van het symposium ‘Nieuw Burgerlijk Wetboek in Suriname (Nieuw BW)’ werd op een zeer informerende en prettige wijze overgebracht door mr. S. Gangaram Panday, die voorzitter is geweest van de Commissie conceptwetgeving Nieuw BW in Suriname.”, die in 2005 van start is gegaan. In zijn inleiding gaf hij een uiteenzetting over de geschiedenis en de noodzaak van het Nieuw BW in Suriname.

In de ontwerpwet is veel overgenomen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. In het ontwerp Surinaams Nieuw BW zijn ook de verdragen en de grondwet in verwerkt, omdat in boek I – huidig BW – enkele bepalingen voorkomen, die daarmee strijdig zijn.  Verder zijn er in het ontwerp Surinaams Nieuw BW enkele vernieuwingen aangebracht, zoals de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en afschaffing van de legitieme portie. Ook is aandacht besteed aan het Caribisch recht, onder andere het one tier board bij vennootschappen en de aandeelhouder- bestuurde vennootschap.

De Commissie heeft bij de aanpassing van het oud naar het ontwerp nieuw BW samen opgetrokken met de Nederlandse Antillen en Aruba. Saillant detail is dat Curaçao, Sint-Maarten en Aruba haar Nieuw Burgerlijk Wetboek intussen wel hebben ingevoerd en Suriname nog steeds niet.

Met dit symposium is de Beroepsopleiding Advocatuur officieel van start gegaan.  De eerste van de 9 modules (7 juridisch inhoudelijke cursussen en 2 vaardigheidstrainingen) begint op 03 februari en de laatste module zal eind 2021 worden afgerond.

× Hoe kan ik je helpen?