Vanaf maandag 17 augustus 2020, gaat de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) door het leven als:
“Centrum voor Democratie en Rechtspleging” (CDR)
De naamswijziging was eerder aangekondigd op de Conferentie “Democratie, Rechtsstaat en Rechtspleging”, die ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de Stichting in november vorig jaar werd gehouden. Oprichter en thans erevoorzitter, Lilian Gonçalves-Ho Kang You, schetste toen het toekomstperspectief van de Stichting en motiveerde ook de naamswijziging.
Het Centrum voor Democratie en Rechtspleging zal, in de voetsporen van SJSSN, zich blijven inzetten op het verzorgen van beroepsgerichte opleidingen en cursussen ten behoeve van praktijkjuristen, die werkzaam zijn bij de Rechterlijke Macht, de Advocatuur, het Notariaat, de overheid en het bedrijfsleven.
Naast opleiding en scholing en het in standhouden van de Juridische bibliotheek Suriname mr. K.C.Gonçalves juridische bibliotheek, zullen de activiteiten zich ook gaan richten op het stimuleren en organiseren van het debat over democratie, rechtsstaat en rechtspleging om in bredere kring een dialoog hierover tot stand te brengen. Deze verbreding wordt gesymboliseerd met de nieuwe naam.
× Hoe kan ik je helpen?