Deze publicatie “Van Surinaams Deviezenrecht – Een oriëntatie” geschreven door Anne Harmsma besteed aandacht aan onduidelijkheden over Surinaamse deviezen – en monetaire regelgeving.

Deze publicatie is een logisch gevolg van de constatering dat kennis en kunde met betrekking tot het Surinaamse deviezenrecht is geërodeerd. De historische ontwikkeling van het Deviezenrecht sinds 1940 en enige actuele onderwerpen worden in deze uitgave behandeld. Het bronnenonderzoek over een periode van ruim 80 jaar omvat wettelijke regelingen, richtlijnen, voorschriften en besluiten van o.a. de Deviezencommissie en de Centrale Bank van Suriname, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan regelingen van internationale instituties als IMF, BIS en (C)FATF als geformuleerde best practices, Surinaamse en zelfs Antilliaanse en Nederlandse jurisprudentie en de weinige literatuur op dit gebied.

Aan de orde komen ook de meer recente ontwikkelingen zoals de Schipholgate, de FEDgate, de Waterkantgate en de Valutawetgate maar ook de duiding van de internationale reserves, deviezenreserve, kasreserve en best practices met betrekking tot de autonomie/onafhankelijkheid van centrale banken. Enige conclusies en aanbevelingen, waaronder die voor waarborging van een meer uitgebreide autonomie van de Centrale Bank van Suriname, en een korte literatuurlijst vormen de afsluiting. Vindplaatsen zijn uitvoerig in noten vermeld. Een overzicht van de meer dan 45 nog geldende Algemene Beschikkingen van de Deviezencommissie is opgenomen in een bijlage.

× Hoe kan ik je helpen?