De Minister van Justitie en Politie nodigt belangstellenden, die in aanmerking wensen te komen om te worden opgeleid tot rechter bij het Hof van Justitie, uit om zich aan te melden. Deze Raio-opleiding is uitsluitend gericht op de opleiding van civiele rechters. De duur van deze opleiding is 3 jaren en bestaat uit theoretische en praktische vorming.

Het profiel van de kandidaat ziet er als volgt uit:

· heeft de hoedanigheid van meester in de rechten hetzij master of science in de rechtswetenschappen of daaraan gelijkgesteld verkregen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname of een daaraan gelijkgestelde universiteit, met dien verstande dat het vakkenpakket voldoet aan de eisen voor civiel effect;

· heeft grondige kennis en inzicht verkregen in ten minste de volgende rechtsgebieden: Burgerlijk recht, met inbegrip van Burgerlijk Procesrecht, Bestuursrecht, Staatsrecht en Belastingrecht;

· bezit de Surinaamse nationaliteit en heeft vaste woonplaats en hoofd- of werkelijk verblijf in Suriname;

· is tussen 27 en 40 jaar oud;

· beschikt over academisch werk- en denkniveau;

· heeft een scherp analytisch vermogen;

· is gewend zelfstandig te werken;

· heeft een goede beheersing (zowel in woord als in geschrift) van de Nederlandse taal;

· is integer;

· heeft een brede maatschappelijke belangstelling;

· heeft de instelling om recht te doen aan mens en maatschappij;

· heeft een goed ontwikkeld rechtsgevoel.

· is bereid om na afronding van de Raio – Opleiding en na benoeming, beëdiging en installatie als rechter ook cursussen op het gebied van straf- en strafprocesrecht te volgen teneinde in een later stadium eventueel ook als strafrechter te worden ingezet.

Tot het selectieproces behoren een schrijftest, een gespreksronde, een antecedenten- en milieuonderzoek, een drugstest, een psychologisch onderzoek en een medisch onderzoek.

De aanmelding kan van 15 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021 om 13.00 uur schriftelijk geschieden bij de Minister van Justitie en Politie aan de Henck Arronstraat no. 1 te Paramaribo, met insluiting van uw brief, uw curriculum vitae, fotokopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten alsmede het door de kandidaat ingevulde sollicitatieformulier dat op naam wordt verstrekt en welk kan worden afgehaald op het secretariaat van de Minister van Justitie en Politie.

Paramaribo, 01 juli 2021

Voorlichting & Communicatie Juspol

Het bericht kunt u hier bekijken.

× Hoe kan ik je helpen?