Mr. Ewald S. Ombre is op voordracht van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging door de President van de Republiek Suriname benoemd tot Grootofficier in de Ereorde van de Palm. Deze hoge onderscheiding is hem op 20 november 2021 uitgereikt.

De voordracht is gebaseerd op zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Staat Suriname, in het bijzonder de Rechtsprekende Macht en de rechtzoekenden in Suriname. Deze verdiensten beslaan de periode oktober 1981 tot zijn pensionering in september 2011.

Hieronder volgt een samenvatting van de voordracht.

De heer Ombre is gedurende zijn carrière in de Rechtsprekende Macht, één van de drie staatsmachten van de Republiek Suriname, opgevallen onder meer door de opmerkelijk kundige wijze waarop hij het rechterswerk heeft uitgevoerd en zijn diepgeworteld gevoel voor rechtvaardigheid.

Opmerkelijk is voorts dat de heer Ombre ook in de uitermate moeilijke tijden voor de Rechtspraak in Suriname – gedoeld wordt op de jaren tachtig – onverstoorbaar is voortgegaan met het rechterswerk conform de daaraan gestelde normen, zonder daaraan afbreuk te doen.
Als rechter en later als president van het Hof van Justitie heeft de heer Ombre altijd een breder doel gehad dan de rechtspraak in enge zin. Onder zijn leiding en dankzij zijn visionaire blik is op het gebied van modernisering en versterking van de Rechtsprekende Macht en de bedrijfsvoering van de gerechten baanbrekend werk verricht en een formidabele basis daarvoor gelegd, waarop tot op heden voortgebouwd wordt.

De heer Ombre is opgevallen door de waardige wijze waarop hij het boegbeeld van het Hof van Justitie is geweest.
Kenmerkend voor de heer Ombre is voorts dat hij zich ervoor heeft beijverd dat ook voor griffiers en rechters in Suriname mogelijkheden zijn gecreëerd voor deelname aan postacademisch onderwijs. Dankzij zijn interventie heeft de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (vanaf augustus 2020 Centrum voor Democratie en Rechtspleging geheten) in 2003 de Permanente Opleiding voor Griffiers en de Permanente Opleiding voor de Zittende Magistratuur opgezet en in uitvoering genomen.

Hij beschouwde het als zijn taak om zijn kennis van het recht en de praktijk met anderen te delen. Zo heeft hij tijdens onderwijsactiviteiten van de Raio Opleiding – de initiële opleiding tot rechter – en ook tijdens onderwijsactiviteiten van de Permanente Opleiding voor Griffiers de rol van counterpart van de docent op kundige en toegewijde wijze vervuld en zodoende op effectieve wijze de vertaalslag naar het Surinaamse recht geborgd. Deze voor de heer Ombre typerende kruisbestuiving tussen de theorie en praktijk van het recht is voor de Surinaamse rechtspraak uitermate waardevol gebleken.
Minder bekend is dat de heer Ombre ook buiten de rechtspraak zich heeft ingezet voor de fundamenten van de rechtsstaat en democratie. Hij is jarenlang onafgebroken steun en toeverlaat geweest van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging. Achter de schermen als adviseur, maar in zijn hoedanigheid van lid en later president van het Hof van Justitie, is de relatie met hem gefundeerd.

 

Auteur: mr. Georgine (Ineke) de Miranda

× Hoe kan ik je helpen?