Met genoegen berichten wij u dat op 07 juli 2022 een ééndaagse cursus voor de advocaten, rechters en notarissen en andere in de erfrechtpraktijk werkzame (juridische) adviseurs, verzorgd zal worden.

 

Onderwijsverzorgers

Mr. Aniel Autar (1968) studeerde van 1986 tot en met 1990 notarieel en fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens zijn universitaire studie behaalde hij een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Direct na zijn afstuderen ging hij als kandidaat-notaris aan de slag. Vijf jaar later werd hij partner bij Van Wijmen Nouwen Advocaten Belastingkundigen en Notarissen, thans bekend als AKD.

Dhr. Autar werd in 1997, kort na zijn 29e verjaardag benoemt tot notaris. In 2005 ging hij een maatschap aan met Kooijman Lambert Notarissen (thans: Kooijman Autar Notarissen Adviseurs Mediators en Juristen) waarvan hij managing partner is.

Sinds 1993 is dhr. Autar aan diverse postdoctorale onderwijsinstellingen (waaronder de Grotius opleiding en de notariële beroepsopleiding) als docent verbonden en publiceert regelmatig in de wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke literatuur. Daarnaast is hij de hoofdredacteur van de notariële compendium-serie van SDU.

Van 2009 tot en met 2019 was hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Ook was hij voorzitter van de notariële specialistenvereniging EPN, van welke organisatie hij thans de persnotaris is. Sinds 2017 verzorgt dhr. Autar lezingen in Suriname en maakt hij deel uit van het docentencorps van het CDR.

Mr. Anneke Chin-A-Lin is in 1996 afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in het Surinaams Recht. Vervolgens heeft zij aan de Universiteit Utrecht in Nederland in 2001 de studie Notarieel recht met succes afgerond.

Mr. Chin-A-Lin is vanaf 2003 werkzaam geweest als kandidaat-notaris, eerst in Nederland en vanaf 2011 in Suriname. Zij is thans notaris verbonden aan het Notariaat Chin-A-Lin & Oord. Voorts is zij verbonden als docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in de vakken Ondernemingsrecht en Erfrecht. Daarnaast is zij actief als Legal Consultant en Trainer voor de private en (semi)publieke sector, onder meer op het gebied van ondernemingsrecht, corporate Governance alsmede grond- en boedelproblematiek.

 

Leerdoel

Het nieuwe erfrecht breekt op veel punten met het huidige erfrecht. In het onderwijs is tot nu toe veelal aandacht geschonken aan de materiële kant van het nieuwe erfrecht. In deze cursus worden de voor de praktijk belangrijkste procedurele aspecten van het nieuwe erfrecht behandeld en wordt uitgebreid ingegaan op de uitgebreide bevoegdheden van de kantonrechter.

Aanmelden is mogelijk door uiterlijk op 06 juli 2022 het —- deelnameformulier—— online in te vullen.

× Hoe kan ik je helpen?