Inleiding

In 2019 werd inTwinningverband gewerkt aan twee projecten, één voor de advocatuur en één voor het notariaat. Voor beide projecten bestaat het samenwerkingsverband uit het CDR, het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO) en Stichting Dialogue. Deze laatsten zijn verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

In de periode 16 tot 30 mei 2022 waren de Nederlandse Twinningpartners in Suriname voor een laatste werkbezoek in het kader van deze projecten.

 

Notariaat

Het project voor het notariaat had als doel het opzetten van een Leergang voor het Notariaat die afgestemd is op de Surinaamse samenleving en structureel kan worden aangeboden aan het Notariaat ter bevordering van de actuele deskundigheid.

 

De deskundigen en trainers op de verschillende onderwerpen zijn geselecteerd en deze zijn door mevrouw Elodie Carmiggelt-Meltzer, coach en mediator bij de Stichting Dialogue Nederland, en de heer Bart Smits, opleidingsmanager bij de Stichting Dialogue Nederland, getraind geworden om de leergang uit te voeren.

 

Het project van het Notariaat was op 31 mei 2022 afgesloten in de Ballroom van het Lallarookh gebouw met een presentatie over de Leergang voor het Notariaat aan vertegenwoordigers van het Notariaat en de Rechterlijke macht. Op die dag werd ook een samenwerkingsovereenkomst getekend door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) en de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB) voor het uitvoeren van deze leergang.

Advocatuur

Het doel van het project was de duurzame versterking en deskundigheidsbevordering van de keten in het advocatentuchtrecht. Hiernaast werd ook gewerkt aan de institutionele versterking van de Surinaamse Twinning partner.

 

In het kader van dit project heeft Suriname een werkbezoek aan Nederland gebracht. Het werkbezoek was van 11 april tot en met 21 april 2022. De delegatie bestond uit 07 leden van het advocatentuchtcollege, de deken en oud deken, de directeur en de opleidingsmanager van het CDR.

De 07 leden van het advocatentuchtcollege zijn: mr. A. Charan, mr. R. Praag, mr. L. Raghoebier, mr. N. van Dijk, mr. J. Wouter, mr. M. Wesenhagen en mr. H. Manorath.

De Deken is: mr. E. Fraenk

Ter afronding van het project voor de advocatuur heeft Nederland ook een werkbezoek gebracht aan Suriname en wel in de periode 23 tot 30 mei 2022. Dhr. Hein Karskens heeft trainingen gegeven aan de leden van het advocatentuchtcollege en de SOvA.

Dit project is op 30 mei afgesloten met een webinar “Nut en noodzaak van het Advocatentuchtrecht: do’s en don’ts”, verzorgd door dhr. Hein Karskens.

 

De Twinningpartners blikken terug op een zeer succesvolle afsluiting van beide twinningprojecten. Niet alleen zijn de geplande doelstellingen gehaald, maar ook de persoonlijke relaties zijn versterkt.

 

× Hoe kan ik je helpen?