Met genoegen nodigt het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) u uit voor de discussieavond:

 

“Wat is een aanvaardbare wijziging van het kiesstelsel? ”

 

Datum   : maandag 31 oktober 2022

Tijd        : 19.00 uur – 22:00 uur (inloop 18:30 uur)

Locatie  : Ballroom Torarica

 

Het doel van de bijeenkomst is om de maatschappelijke discussie over de oplossingsmodellen om de wijziging van het kiesstelsel te realiseren, verder op gang te brengen. Tegen deze achtergrond zal een panel een inleiding houden met oplossingsvoorstellen voor de wijziging van het kiesstelsel. Vervolgens zullen politieke partijen de gelegenheid krijgen om hun inzichten hieromtrent met het publiek te delen. Hierna wordt de discussie geopend waarbij het publiek met zowel het panel, alsmede de politieke partijen van gedachten kan wisselen, middels het stellen van vragen, het maken van opmerkingen en het aandragen van voorstellen om zodoende de maatschappelijke discussie te verhogen.

 

De inleiders zijn:
– Hugo Fernandes Mendes.
– Serena N. Muntslag-Essed.
– Hans Breeveld.
– Lothar Boksteen

 

De discussieleider is:
– Wayne Telgt.

 

Met het oog op het treffen van voorzieningen verzoeken wij u om uiterlijk zondag 30 oktober 2022 te registreren via het digitaal deelnamefromulier 

 

De discussieavond is online te volgen via Microsoft Teams.

“Wat is een aanvaardbare wijziging van het kiesstelsel?”

× Hoe kan ik je helpen?